Czciciele Męki Pańskiej

Kto zakochał się w Męce Chrystusa, znalazł Miłość! Amen

Echo Boga Fiat & Zegar 24 godziny Męki Pańskiej
Uczymy się zlewać w Miłości w JEDNO z cierpieniem Jezusa

img

“Jezus mówi, że prawdziwa i rzeczywista sakramentalna transsubstancjacja (przeistoczenie) nie dokonuje się na podstawie słów kapłana, ale na mocy Jego (Jezusa) Woli. Jak tylko dusza zdecyduje się żyć według Jego Woli, Jego Wola sama się w niej ustanawia. A ponieważ Jego wola przepływa przez wolę, dzieła i kroki duszy, uczestniczy ona w całej Boskiej działalności i twórczości. Jak Kustodia pełna konsekrowanych Hostii, w których Jezus jest stale obecny, tak dusza – na mocy działającej w niej Woli Bożej – przyjmuje Jezusa każdą cząstką swego jestestwa. Na zakończenie dodaje, że każdy, kto pełni Jego wolę, urzeczywistnia prawdziwą i wieczną komunię, jedną z pełnymi owocami. (20 sierpnia 1913 r.)
Dalej mówi, że dusza, która żyje w Jego Woli, może powiedzieć: “W Woli Bożej moje życie jest skończone. Teraz nie będą to już moje dzieła, które wychodzą ode mnie, ani moje myśli czy słowa, lecz dzieła, myśli czy słowa Tego, którego Wola jest moim życiem.” Życie tej duszy jest wolą Boga.” Jezus mówi do niej: “Ty jesteś moim życiem, moją krwią i moimi kośćmi”…

Luiza Piccarreta

Passionistenkloster, München

Pasjoniści są członkami Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa. Ta katolicka wspólnota religijna została założona przez św. Pawła od Krzyża w 1720 roku i obecnie jest rozsiana na wszystkich pięciu kontynentach. Nasza wspólnota jest pontyfikalna i składa się z księży i braci świeckich.

Ojciec Klaus Holzer , rektor klasztoru Pasjonistów  w Monachium Św. Gabriela (Pasing) – pierwszy z prawej

Znak zgromadzenia na habicie

Ojciec dr Joseph Leo Iannuzzi STD, Ph.D., OSJ

 Dane biograficzne

O. dr Joseph Leo Iannuzzi studiował na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie i uzyskał doktorat. Ukończył pięć kierunków studiów podyplomowych, w tym studia medyczne, antropologiczne, socjologiczne, filozoficzne i teologiczne.

Po sukcesach w kraju, w mistrzostwach w zapasach i konkursach skrzypcowych, Józef studiował medycynę, a w 1988 r. odbył pielgrzymkę do Sanktuarium Maryjnego, gdzie został zainspirowany do wstąpienia do seminarium.

W 1991 roku uzyskał licencjat(Bachelor) z filozofii i otrzymał nagrodę “Kilburn Award”. Józef Iannuzzi był powołany do Włoch i przez 15 lat i studiował włoski, hebrajski, grecki, łacinę i inne języki. Uzyskał licencjat, STL i STD (doktorat) z teologii ze specjalizacją w patrystyce, dogmatyce i teologii mistycznej. Ks. Iannuzzi był jednym z czterech studentów wybranych przez Papieski Uniwersytet Biblijny aby studiować teologię w Izraelu.

Jest autorem kilku książek o proroctwach i objawieniach, występował w telewizji EWTN, a także prowadził kilka programów telewizyjnych i radiowych. Przetłumaczył wiele dzieł teologicznych na język angielski i jest autorem pięciu publikacji.

W 2012 r. ojciec Joseph Iannuzzi ukończył studia doktoranckie z teologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie; przetłumaczył wszystkie pisma Luizy(będąc do tego oddelegowanym przez Watykan) na język angielski, które są cytowane w jego dysertacji. Dysertacja posiada aprobatę kościelną.

 Ks. Józef Iannuzzi założył  w 1998 roku wspólnotę księży i świeckich:

“Misjonarze Trójcy Przenajświętszej”.

 Zagadnienia związane z misją:

Misjonarze Trójcy Przenajświętszej to wspólnota poświęcona Królestwu Bożemu na ziemi poprzez Adorację Eucharystyczną, dzieła duchowe i modlitwę przewodnią za kapłanów. Wspólnota misyjna składa się z ponad 60 kapłanów stowarzyszonych i setek osób świeckich. Poświęcając się codziennej adoracji eucharystycznej, sprawowaniu sakramentów i stałej formacji, kapłani wzywają wolę Bożą do każdego aspektu swojego życia.

Świeccy wspierają kapłanów poprzez codzienną adorację eucharystyczną oraz życie duchową lekturą i modlitwą. Celem misjonarzy jest promowanie większej świadomości daru świętości, który Bóg ofiarował światu poprzez poddanie się Jego odwiecznej i Boskiej Woli. Boże wezwanie do świętości przyspiesza Królestwo Boże na ziemi i wypełnia Modlitwę Pańską: “Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja na ziemi tak jak w niebie”.

Strona w języku angielskim: http://www.ltdw.org/

W sierpniu 2013 miał rekolekcje w Medjugorie

Medien – Medjugorje – www.LivingintheDivineWill.com (ltdw.org)