Ewangelia w świetle Woli Bożej

Poniedziałek XXXIII tydzień Okresu Zwykłego (Łk 18, 35-43)

«Co chcesz, abym ci uczynił?» Odpowiedział: «Panie, żebym przejrzał».(Łk 18,41)

 

XXXIII Niedziela Zwykła - C - (Łk 21, 5-19)

“I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec».ł” (Łk 21,9).

 Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie.             (Łk 21,11)

“Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie.” (Łk 21,19).

 

Sobota XXX tydzień Okresu Zwykłego (Łk 14,1.7-11)

“Bo kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony” (Łk 14,11).

 

Środa XXIX tydzień Okresu Zwykłego (Łk 12,39-48)

“Bądźcie też gotowi! Syn Człowieczy bowiem przychodzi w godzinie, w której się Go nie spodziewacie” (Łk 12,40).

 

UROCZYSTOŚĆ ŚW. ŁUKASZA, EVANGELISTY (Łk 10,1-9)

“Powiedział do nich: Żniwo jest wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Łk 10,2).

 

Poniedziałek XXIX tydzień Okresu Zwykłego (Łk 12, 13-21)

“Potem powiedział do ludu: Uważajcie, strzeżcie się wszelkiego rodzaju chciwości. Sens życia nie polega bowiem na tym, by człowiek żył w dostatku z powodu swego wielkiego bogactwa” (Łk 12,15)

 

Sobota XXVIII tydzień Okresu Zwykłego (Łk 12, 8-12)

Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone (Łk 12, 19)

 

Piątek XXVIII tydzień okresu zwykłego (Łk 12,1-7)

Pokażę wam, kogo się macie obawiać: bójcie się Tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam: Tego się bójcie!  (Łk 12,5)

 

Czwartek XXVIII tydzień Okresu Zwykłego (Łk 11, 47-54)

Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na Niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby go podchwycić na jakimś słowie.” (Łk 11,53-54)

 

Środa XXVIII tydzień okresu zwykłego (Łk 11,42-46)

“Biada…” (Łk 11,42-46)

 

Wtorek XXVIII tydzień okresu zwykłego (Łk 11, 37-41)

” Na to rzekł Pan do niego: «Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości.” (Łk 11,39).

 

Poniedziałek XXVIII tydzień Okresu Zwykłego (Łk 11, 29-32)

“Znak…” (Łk 11:30)

 

XXVIII Niedziela Zwykła - C - (Łk 17, 11-19)

 «Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu?  (Łk 17,17)

“I rzekł mu: Wstań i chodź. Twoja wiara cię ocaliła” (Łk 17,19).

 

Sobota XXVII tydzień Okresu Zwykłego (Łk 11,27-28)

 «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś».(Łk 11,27)

 

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY RÓŻAŃCOWEJ - Wspomnienie - (Łk 11,14-26)

 «Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali.(Łk 11,17)

 

Czwartek XXVII tydzień Okresu Zwykłego (Łk 11,5-13)

“Dlatego powiadam wam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone” (Łk 11,9).

 

Środa XXVII tydzień Okresu Zwykłego (Łk 11,1-4)

“Kiedy się modlicie, mówcie: “Ojcze, niech się święci Twoje imię. Przyjdź królestwo Twoje” (Łk 11,2).

 

Św. FRANCISZEK z Asyżu - Wspomnienie - (Mt 11,25-30)

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom.(Mt 11,25)

 

Poniedziałek XXVII tydzień okresu Zwykłego (Łk 10,25-37)

 Jezus mu rzekł: «Idź, i ty czyń podobnie!»  (Łk 10,37)

 

XXVII Niedziela Zwykła- C- (Łk 17,5-10)

 «Przymnóż nam wiary!» (Łk 17:5)

 «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy!”(Łk 17,6)

 

Sobota XXVI tydzień Okresu Zwykłego (Łk 10,17-24)

 Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: «Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. (Łk 10,23)

 

Piątek XXVI tydzień Okresu Zwykłego (Łk 10,13-16)

“Lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał”. (Łk 10,16)

 

ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA(J 1,47-51)

“I rzekł mu: Amen, amen, powiadam ci: Ujrzycie niebo otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego” (J 1,51).

 

Środa XXVI tydzień Okresu Zwykłego (Łk 9,57-62)

 Do innego rzekł: «Pójdź za Mną!» (Łk 9,59)

Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego».(Łk 9,62).

 

Wtorek XXVI tydzień Okresu Zwykłego (Łk 9,51-56)

 Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. (Łk 9,53)

 

Poniedziałek XXVI tydzień Okresu Zwykłego (Łk 9,46-50)

Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki”. (Łk 9,48)

 

XXVI Niedziela Zwykła - C - (Łk 16, 19-31)

 Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. (Łk 16, 19)

Abraham odpowiedział: “Moje dziecko, pamiętaj, że ty już za życia otrzymałeś swoją część dobra, a Łazarz otrzymał tylko zło. Teraz jest pocieszony za to, ale ty musisz cierpieć…”. (Łk 16,25)

 

Sobota XXV tydzień Okresu Zwykłego (Łk 9,43b-45)

«Weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi». (Łk 9,44).

 

Piątek XXV tydzień Okresu Zwykłego (Łk 9,18-22)

” Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego».” (Łk 9,20).

 

Czwartek XXV tydzień Okresu Zwykłego (Łk 9,7-9)

Lecz Herod mówił: «Jana ja ściąć kazałem. Któż więc jest Ten, o którym takie rzeczy słyszę?» I chciał Go zobaczyć.(Łk 9,9)

 

ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA I EWANGELISTY(Mt 9, 9-13)

“W tym czasie Jezus ujrzał siedzącego przy cle człowieka imieniem Mateusz i rzekł do niego: ‘Pójdź za mną’. Wtedy Mateusz wstał i poszedł za nim.” (Mt 9,9)

 

Wtorek XXV tydzień Okresu Zwykłego (Łk 8, 19-21)

 «Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je».(Łk 8,21)

 

Poniedziałek XXV tydzień Okresu Zwykłego (Łk 8,16-18)

“…Bo temu, kto ma, będzie dodane…”. (Łk 8,18)

 

XXV Niedziela Okresu Zwykłego -C- (Łk 16,1-13)

Powiedział też do uczniów: «Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. 2 Przywołał go do siebie i rzekł mu: “Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą”. (Łk 16,1-2)

 Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. (Łk 16,10)

 

Sobota, XXIV tydzień Okresu Zwykłego (Łk 8, 4-15)

“Wyszedł siewca na pole, aby zasiać swoje ziarno”. (Łk 8,5)

 

Piątek XXIV tydzień Okresu Zwykłego (Łk 8,1-3)

Następnie wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym.(Łk 8,1)

 

PODWYŻSZENIE KRZYŻA ŚWIĘTEGO Święto(J 3, 13-17)

 I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego. (J3, 13-14)

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.(J 3,16)

 

Wtorek XXIV tydzień Okresu Zwykłego (Łk 7, 11-17)

 Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego – jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. (Łk 7, 12)

 

Poniedziałek XXIV tydzień Okresu Zwykłego (Łk 7,1-10)

«Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu».(Łk 7,9)

 

XXIV Niedziela Zwykła - C - (Łk 15, 1-32)

A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek.” (Łk 15,14).

 

Sobota XXIII tydzień Okresu Zwykłego (Łk 6,43-49)

” Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do Mnie, słucha słów moich i wypełnia je. ” (Łk 6,47).

 

Piątek XXIII tydzień Okresu Zwykłego (Łk 6, 39-42)

“Najpierw wyciągnij belkę z własnego oka; potem możesz próbować wyciągnąć źdźbło z oka brata” (Łk 6,42).

 

UROCZYSTOŚĆ NARODZIN MATKI BOŻEJ (Mt 1, 1-16.18-23)

 “Oto Dziewica….”(Mt 1,23)

 

Środa XXIII tydzień Okresu Zwykłego (Łk 6,20-26)

“Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże” (Łk 6,20)

 

Wtorek XXIII tydzień Okresu Zwykłego (Łk 6,12-19)

“W owych dniach Jezus wyszedł na górę, aby się modlić. I całą noc spędził na modlitwie do Ojca” (Łk 6,12).

 

Poniedziałek XXIII tydzień Okresu Zwykłego (Łk 6,6-11)

“Siedział tam człowiek, którego prawa ręka była uschnięta. Uczeni w Piśmie i faryzeusze niepokoili się, czy uzdrowi w szabat, bo szukali powodu, by Go oskarżyć” (Łk 6,6-7).

 

XXIII Niedziela zwykła - C - (Łk 14, 25-33)

 «Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem.  (Łk 14, 26)

“Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem.” (Łk 14,27)

 

Sobota XXII tydzień Okresu Zwykłego (Łk 6,1-5)

Na to niektórzy z faryzeuszów mówili: «Czemu czynicie to, czego nie wolno czynić w szabat?»(Łk 6,2)

 

Piątek XXII tydzień Okresu Zwykłego (Łk 5, 33-39)

“Lecz przyjdą dni, kiedy oblubieniec będzie od nich wzięty; w tych dniach będą pościć” (Łk 5,35).

 

Czwartek XXII tydzień Okresu Zwykłego (Łk 5,1-11)

 Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: «Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!».(Łk 5, 4)

 

Środa, XXII tydzień Okresu Zwykłego (Łk 4,38-44)

Po opuszczeniu synagogi przyszedł do domu Szymona. A wysoka gorączka trawiła teściową Szymona. I prosili Go za nią.  On stanąwszy nad nią rozkazał gorączce, i opuściła ją. Zaraz też wstała i usługiwała im.  (Łk 4,38-44)

 

Wtorek, XXII tydzień Okresu Zwykłego (Łk 4,31-37)

“Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego było pełne mocy.” (Łk 4,32)

 

Męczeństwo Jana Chrzciciela (Mk 6,17-29)

 Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę Jana. Ten poszedł, ściął go w więzieniu. (Mk 6,27)

 

22 Niedziela Okresu Zwykłego- C - (Łk 14,1.7-14)

 Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. (Łk 14,7)

“Bo kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony” (Łk 14,11).

 

Sobota XXI tydzień Okresu Zwykłego (Mt 25, 14-30)

Podobnie też [jest] jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek.  Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. (Mt 25, 14-15)

 

Piątek XXI tydzień Okresu Zwykłego (Mt 25,1-13)

“Bądźcie zatem czujni!…”. (Mt 25,13)

 

Czwartek XXI tydzień Okresu Zwykłego cyklu (Mt 24, 42-51)

“Dlatego i wy bądźcie gotowi! Albowiem Syn Człowieczy przychodzi w godzinie, w której się go nie spodziewacie.” (Mt 24,44)

 

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ (Mt 23,13-22)

Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą. (Mt 23,13)

 

Wtorek XXI tydzień Okresu Zwykłego (Mt 23, 23-26)

Przewodnicy ślepi, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda!” (Mt 23,24)

 

UROCZYSTOŚĆ ŚW. BARTŁOMIEJA, APOSTOŁA (J 1, 45-51)

Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego»(J 1,51)

 

XXI Niedziela Okresu Zwykłego (Łk 13,22-30)

 Raz ktoś Go zapytał: «Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?» (Łk 13,23)

«Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. (Łk 13,24)

 

Sobota XX tydzień Okresu Zwykłego (Mt 23,1-12)

“… Kto się uniża, będzie wywyższony” (Mt 23,12).

 

Piątek XX tydzień Okresu Zwykłego (Mt 22,34-40)

«Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem… Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.(Mt 22,37+39)

 

Czwartek XX tydzień Okresu Zwykłego (Mt 22,1-14)

Rzekł do niego: “Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego?”(Mt 22,12)

 

Środa XX tydzień Okresu Zwykłego (Mt 20,1-16)

 Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? (Mt 20,15)

 

Wtorek XX tydzień Okresu Zwykłego (Mt 19,23-30)

 Jezus spojrzał na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe». (Mt 19,26)

 

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY DO NIEBA (Łk 1,39-56)

” Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. ” (Łk 1,42).

 

XX Niedziela Okresu Zwykłego -C-(Łk 12,49-53)

„W tym czasie Jezus powiedział do swoich uczniów: Przychodzę rzucić ogień na ziemię“ (Łk 12,49)

” Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie.” (Łk 12,50)

 

Sobota XIX tydzień Okresu Zwykłego (Mt 19,13-15)

 Jezus rzekł: «Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie».(Mt 19,14)

 

Piątek XIX tydzień Okresu Zwykłego (Mt 19, 3-12)

Wtedy przystąpili do Niego faryzeusze, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: «Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?»” (Mt 19,3)

 

Czwartek, XIX tydzień Okresu Zwykłego (Mt 18,21-38,1)

 Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?» 22 Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. (Mt 18,21-22)

 

UROCZYSTOŚĆ ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA, PATRONKI EUROPY (J 4,19-24)

Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. (Mt 4, 23) 

Bóg jest duchem: potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie». (Jan 4,24)

 

Uroczystość Św. Wawrzyńca (J 12,24-26)

Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. ”   (J 12,25)

 

Poniedziałek XIX tydzień Okresu Zwykłego (Mt 17,22-27)

 «Szymonie, jak ci się zdaje? Od kogo królowie ziemscy pobierają daniny lub podatki? Od synów swoich czy od obcych?» 26 Gdy powiedział: «Od obcych», Jezus mu rzekł: «A zatem synowie są wolni. (Mt 17,22-27)

 

XIX Niedziela Okresu Zwykłego (Łk 12, 32-48)

” Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo.” (Łk 12,32)

Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę! Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. (Łk 12,33)

 Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze.  (Łk 12,34)

 Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie! 36 A wy [bądźcie] podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze.  (Łk 12,35+36)

 

Święto Przemienienia Pańskiego - C - (Łk 9,28-36)

Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; (Łk 9,34)

 

Piątek XVIII tydzień Okresu Zwykłego (Mt 16, 24-28)

“Kto chce być moim uczniem, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”. (Mt 16,24)

 

Czwartek XVIII tydzień Okresu Zwykłego (Mt 16, 13-23)

Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» (Mt 16,15)

 

Środa XVIII tydzień Okresu Zwykłego (Mt 15, 21-28)

Wtedy Jezus jej odpowiedział: «O niewiasto wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz!»” (Mt 15,28)

 

Wtorek XVIII tydzień Okresu Zwykłego (Mt 14, 22-36)

“Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: «Panie, ratuj mnie!» (Mt 14,30)

 

Poniedziałek XVIII tydzień Okresu Zwykłego (Mt 14, 13-21)

“Jezus odpowiedział: “Nie potrzebują odchodzić. Wy dajcie im jeść!” (Mt 14,16)

 

XVIII Niedziela Okresu Zwykłego (Łk 12, 13-21)

“Potem powiedział do ludu: Uważajcie, strzeżcie się wszelkiego rodzaju chciwości. Sens życia nie polega bowiem na tym, by człowiek żył w obfitości z powodu swego wielkiego bogactwa” (Łk 12,15)

 

Sobota XVII tydzień Okresu Zwykłego (Mt 14,1-12)

“Król zasmucił się; ale ponieważ złożył przysięgę – co więcej w obecności wszystkich gości – kazał przynieść jej głowę. I kazał ściąć Jana w więzieniu” (Mt 14:9,10).

 

Piątek XVII tydzień Okresu Zwykłego (J 11,19-27)

“A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to?” (J 11,26)

 

Czwartek XVII tydzień Okresu zwykłego (Mt 13,47-52)

“Wówczas Jezus powiedział do tłumu: ‘Królestwo niebieskie jest jak sieć zarzucona w morze na połów wszelkiego rodzaju ryb’” (Mt 13,47).

 

Środa XVII tydzień Okresu zwykłego (Mt 13,44-46)

“Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli.” (Mt 13,44)

 

Wtorek XVII tydzień Okresu Zwykłego (Mt 13,36-43)

“Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie swego Ojca” (Mt 13,43).

 

Święto Św. Jakuba Apostoła (Mt 20, 20-28)

Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla których mój Ojciec je przygotował». (Mt 20,23)

 

XVII Niedziela w Okresu Zwykłego(Łk 11, 1-13)

“Niech przyjdzie Twoje królestwo!” (Łk 11,2)

 I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. (Łk 11,9) 

 

ŚW. BRYGIDY, ZAKONNICY, PATRONKI EUROPY (J 15, 1-8)

 Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. (J 15,5)

 

ŚWIĘTO ŚW. MARII MAGDALENY(J 20,1-2.11-18)

“ Pobiegła więc…”(J 20.2)

 Rzekł do niej Jezus: «Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?» (J 20,15).

 

Czwartek XVI tydzień Okresu Zwykłego (Mt 13, 10-17)

 Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. (Mt 13,16)

 

Środa XVI tydzień Okresu Zwykłego (Mt 13,1-9)

“Wyszedł siewca na pole, aby siać” (Mt 13,3)

 

Wtorek XVI tydzień Okresu Zwykłego (Mt 12, 46-50)

“Bo kto pełni wolę Ojca Mojego, który jest w niebie, jest Mi bratem i siostrą, i matką” (Mt 12,50).

 

Poniedziałek XVI tydzień Okresu Zwykłego (Mt 12,38-42)

 Lecz On im odpowiedział: “Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku.” (Mt 12,39)

 

XVI Niedziela Zwykła -C- (Łk 10, 38-42)

Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie.(Łk 10,39)

«Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba <mało albo> tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona».” (Łk 10,41,42)

 

Sobota XV tydzień Okresu Zwykłego (Mt 12,14-21)

 Oto mój Sługa; którego wybrałem, Umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie.(Mt 12,18)

 

Piątek XV tydzień Okresu Zwykłego(Mt 12,1-8)

Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”(Mt 12,7)

 

Czwartek XV tydzień Okresu Zwykłego (Mt 11, 28-30)

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. (Mt 11,28)

 

Środa XV tydzień Okresu Zwykłego (Mt 11,25-27)

 “Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom.” (Mt 11,25)

 

Wtorek XV tydzień Okresu Zwykłego (Mt 11, 20-24)

Wtedy począł czynić wyrzuty miastom, w których najwięcej Jego cudów się dokonało, że się nie nawróciły.        (Mt 11,20)

 

Święto św. Benedykta z Nursji, patrona Europy (Mt 19, 27-29)

 «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?»(Mt 19,27) 

 

XV Niedziela Zwykła (Łk 10, 25-37)

 On rzekł: “Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego”.  (Łk 10,27)

 

XIV Niedziela Okresu Zwykłego (Łk 10,1-12.17-20)

“…Mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże.” (Łk 10,9)

(…) “Radujcie się, że wasze imiona są zapisane w niebie” (Łk 10,20).

 

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę

 “Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona.” (Łk 1, 39-56)

 

Piątek XIII tydzień Okresu Zwykłego (Mt 9,9-13)

” Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» On wstał i poszedł za Nim.” (Mt 9,9).

 

Czwartek XIII tydzień Okresu Zwykłego (Mt 9,1-8)

“Wtedy przyniesiono do niego na noszach paralityka” (Mt 9,2).

 

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA (Mt 16,13-19)

” Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» ?” (Mt 16, 15)

 

Wtorek XIII Tydzień Okresu Zwykłego (Mt 8, 23-27)

Nagle zerwała się gwałtowna burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; ” (Mt 8, 24)

 

Poniedziałek XIII Tydzień Okresu Zwykłego (Mt 8, 18-22)

 Lecz Jezus mu odpowiedział: «Pójdź za Mną…!» (Mt 8,22)

 

XIII Niedziela Okresu Zwykłego (Łk 9,51-62)

“Lecz oni nie przyjęli Go, bo był w drodze do Jerozolimy” (Łk 9, 53).

 “Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki powietrzne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć».” (Łk 9, 58)

 Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego»  (Łk 9, 62)

 
 

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO SERCA DZIEWICY MARYI (Łk 2,41-51)

Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. (Łk 2,43)

 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA - C - (Łk 15, 3-7)

” Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie?”.  (Łk 15, 4)

“A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona.”(Łk 15, 5)

 

Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela (Łk 1,57-66.80)

“Odpowiedzieli jej: Nie ma nikogo z twego rodu, kto by się tak nazywał” (Łk 1, 61)

” A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. ” (Łk 1, 64)

 

Środa XII tydzień Okresu Zwykłego (Mt 7,15-20)

“Każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce.” (Mt 7, 17)

 

Wtorek XII tydzień Okresu Zwykłego (Mt 7,6.12-14)

” Wchodźcie przez ciasną bramę!”. (Mt 7,13)

 

Poniedziałek XII tydzień Okresu Zwykłego (Mt 7,1,5)

 Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. (Mt 7,1)

 

XII Niedziela Zwykła (Łk 9, 18-24)

Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego».” (Łk 9, 20)

” Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa.” (Łk 9, 24)

 

Sobota XI tygodnia Okresu Zwykłego (Mt 6,24-34)

” Starajcie się naprzód o Jego Królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.” (Mt 6, 33).

 

Piątek XI tydzień Okresu Zwykłego (Mt 6,19-23)

“Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje” (Mt 6, 21).

 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało (Łk 9, 11b-17)

“On im odpowiedział: Dajcie im jeść!”. (Łk 9, 13)

“Powiedzieli: ‘Nie mamy więcej niż pięć bochenków i dwie ryby…’”. (Łk 9, 13)

 

Środa XI tygodnia Okresu Zwykłego (Mt 6, 1-6, 16-18)

“Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.” (Mt 6, 1)

 

Wtorek XI tydzień Okresu Zwykłego (Mt 5, 43-48)

” Bądźcie więc doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz Niebiański ” (Mt 5, 48).

 

Poniedziałek XI tydzień Okresu Zwykłego (Mt 5,38-42)

“A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu temu, kto wam źle czyni, lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi… Daj temu, kto cię prosi…” (Mt 5, 39. 42).

 

Niedziela, NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY (rok C) Uroczystość (Jan 16,12-15)

 Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie.  (J 16, 12)

“Gdy zaś przyjdzie Ten, który jest Duchem Prawdy, On was doprowadzi do całej prawdy” (J 16, 13)

“On Mnie uwielbi, bo weźmie z tego, co Moje i oznajmi wam” 

(J 16, 14).

 

Piątek, X tydzień Okresu Zwykłego (Mt 5,27-32)

… “Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa.” (Mt 5, 28).

 

Czwartek, X tydzień Okresu Zwykłego (Mt 5,20-26)

“Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie o wiele większa od sprawiedliwości uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Mt 5, 20).

 

Wtorek X tydzień Okresu Zwykłego (Mt 5,13-16)

“Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w Niebie” (Mt 5, 16).

 

ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, MATKI KOŚCIOŁA ( J 19,25-34)

 Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój»(J 19,26)

Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja».(J 19,27)

 

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO -C- (J 14, 15–16.23b–26)

“Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moje słowo, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego mieszkać” (J 14, 23).

“Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał Moje Słowo, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego mieszkać” (J 14, 23).

 

Sobota, VII tydzień Okresu Wielkanocnego (J 21,20-25)

Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać.” (J 21, 25)

 

Piątek, VII tydzień okresu Wielkanocnego (J 21,1, 15-19)

“(…) Czy miłujesz Mnie więcej niż ci?”. (J 21, 15)

 

Czwartek VII tydzień okresu Wielkanocnego ( Joh 17,20-26)

(…) “Jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, niech i oni będą w nas, (…)”. (J 17, 21)

 

Środa VII tydzień okresu Wielkanocnego (J 17,6a.11b-19)

“Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim Imieniu…”. (J 17, 11)
 

Wtorek, VII tydzień Okresu Wielkanocnego(J 17,1-11a)

Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania.“(J 17, 4)
 

Poniedziałek, VII tydzień Okresu Wielkanocnego (J 16,29-33)

“Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie – każdy w swoją stronę, a Mnie zostawicie samego. Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną.” (J 16,32)
 

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego (Łk 24, 46-53)

“(…) aż zostaniecie napełnieni mocą z wysoka!”. (Łk 24, 51)

“Podczas gdy On ich błogosławił…” (Łk 24, 51)

 

Sobota VI tydzień Okresu Wielkanocnego (J 16, 23b-28)

“Amen, amen, powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w Imię Moje” (J 16, 23).

 

Piątek, VI tydzień Okresu Wielkanocnego (J 16, 20-23a)

“Tak i wy jesteście teraz smutni, ale Ja was znowu zobaczę; wtedy rozraduje się serce wasze i nikt nie zdoła odebrać wam radości”. (J 16, 22)

 

Czwartek VI tydzień Okresu Wielkanocnego

… ” A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba.” (Łk 24, 51).

 

Środa, VI tydzień Okresu Wielkanocnego (J 16,12-15)

“Jeszcze wiele rzeczy mam wam do powiedzenia, ale teraz nie możecie ich znieść”. (J 16, 12)

 

Wtorek VI tydzień Okresu Wielkanocnego (J 16, 5-11)

Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was.(J 16,7)

 

Poniedziałek VI tydzień Okresu Wielkanocnego (J 15, 26-27.16, 1-4a)

Wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. (J 16,2)

 

VI Niedziela Wielkanocna (J 14, 23-29)

“W owych dniach Jezus powiedział do swoich uczniów: ‘Jeśli Mnie kto miłuje…’”. (J 14, 23)

W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać. (Jan 14,23)

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka! (Jan 14,27)

 

Sobota V tydzień okresu Wielkanocnego (J 15, 18-21)

“Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: “Sługa nie jest większy od swego pana”3. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. ” (J 15, 20)

 

Piątek V tydzień Okresu Wielkanocnego (J 15, 12-17)

Wówczas Jezus powiedział do swoich uczniów: “To jest moje przykazanie: miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem”. (J 15, 12)

 

Czwartek V tydzień Okresu Wielkanocnego (J 15,9-11)

” To wam powiedziałem, aby radość Moja w was była i aby radość wasza była pełna. ” (J 15, 11)

 

Środa V tydzień Okresu Wielkanocnego (Jan 15,1-8)

“Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście krzewami winnymi. Kto trwa we mnie i w którym ja przebywam, przynosi obfity owoc. bo beze Mnie niczego nie możecie dokonać”. (J 15, 5)

 

Wtorek V tydzień Okresu Wielkanocnego (J 14, 27-31a)

 Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka!  (J 14,27-31a)

 

Poniedziałek, V tydzień Okresu Wielkanocnego (J 14,21-26)

… “Ten Mnie kocha; Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie»..” (J 14, 21)

 

V Niedziela Wielkiego Postu - C - (J 13, 31-33a.34-35)

Po jego wyjściu rzekł Jezus: «Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. (J 13,31)

“Daję wam nowe przykazanie: miłujcie się wzajemnie. Jak Ja was umiłowałem, tak i wy powinniście się wzajemnie miłować” (J 13, 34).

 

Sobota IV tydzień Okresu Wielkanocnego (J 14,7-14)

“Amen, amen, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większych, bo Ja odchodzę do Ojca” (J 14, 12).

 

Piątek IV tydzień Okresu Wielkanocnego (J 14, 1-6)

“W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce.”(J 14, 2)

 

Czwartek, IV tydzień Okresu Wielkanocnego (Jan 13,16-20)

“Wiedząc to będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować.” (J 13,17)

 

Środa IV tydzień Okresu Wielkanocnego (J 12,44-50)

” Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności.” (J 12, 46)

 

Wtorek, IV tydzień Okresu Wielkanocnego (J 10, 22-30)

Rzekł do nich Jezus: “Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie.”  (J 10, 25)

 

Poniedziałek IV tydzień Okresu Wielkanocnego (J 10, 1-10)

“Ja przyszedłem, aby mieli życie i mieli je w obfitości” (J 10, 10).

 

Czwarta Niedziela Wielkanocna (J 10, 27-30)

“Moje owce słuchają Mego głosu; Ja znam je, a one idą za Mną”. (J 10, 27)

“Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10, 30).

 

Sobota III tydzień Okresu Wielkanocnego (J 6, 60-69)

“Słowa, które do was powiedziałem, są duchem i są życiem” (J 6, 63).

 

Piątek III tydzień Okresu Wielkanocnego (J 6, 52-59)

“Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwie napojem” (J 6, 55)

 

Czwartek III tydzień Okresu Wielkanocnego (J 6, 44-51)

“U proroków jest powiedziane: I wszyscy będą uczniami Boga…”. (J 6, 45)

 

Środa III Tydzień Okresu Wielkanocnego (J 6, 35-40)

“Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. “(J 6, 35)

 

Wtorek III tydzień Okresu Wielkanocnego (J 19, 25-27)

 «Oto Matka twoja».

I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. (J 19, 27)

 

Poniedziałek III Tydzień Wielkanocny (J 6, 22-29)

W odpowiedzi rzekł im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; ».…”. (J 6, 26-27)

 

III Niedziela Wielkanocna (J 21, 1-19)

“Szymon Piotr powiedział do nich: «Idę łowić ryby». ” (J 21, 3)

“(…) Gdy Szymon Piotr usłyszał, że to jest Pan, przepasał się wierzchnią szatą, bo był nieodziany i wskoczył do jeziora”. (J 21, 7)

“Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?” (J 1,5) (J 21, 16)

 

Sobota II tydzień Okresu Wielkanocnego (J 6, 16-21)

“(…) I przestraszyli się.” (J 6, 19)

 

ŚWIĘTO ŚW. KATARZYNY SIENEŃSKIEJ, DZIEWICY I DOKTORA KOŚCIOŁA, PATRONKI EUROPY (Mt 11,25-30)

Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. (Mt 11,29-30)

 

Czwartek, II tydzień Okresu Wielkanocnego

Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a z niezmierzonej obfitości udziela [mu] Ducha (J 3,31-36).

 

Środa II tydzień Okresu Wielkanocnego (J 3, 16-21)

“Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16).

 

Wtorek II Tydzień Okresu Wielkanocnego (J 3, 7-15)

 Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić. (J 3,7)

 

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MARKA, EWANGELISTY (Mk 16,15-20)

I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!“. (Mk 16, 15)

 

II NIEDZIELA WIELKANOCNA - NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA - BIAŁA NIEDZIELA (J 20, 19-31)

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» (Jan 20,19)

“Po tych słowach pokazał im swoje ręce i swój bok. Wtedy uczniowie uradowali się, że ujrzeli Pana” (J 20, 20).

Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.(J 20, 31)

 

Sobota w Oktawie Wielkanocy (Mk 16,9-15)

“Gdy Jezus zmartwychwstał wczesnym rankiem pierwszego dnia tygodnia…”.  (Mk 16, 9)

 

Piątek w Oktawie Wielkanocy (J 21, 1-14)

Potem znowu ukazał się Jezus nad Morzem Tyberiadzkim.  A ukazał się w ten sposób:” (J 21, 1)

 

Czwartek w Oktawie Wielkanocy (Łk 24, 35-48)

” Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach?”.

(Łk 24, 38)

 

Środa w Oktawie Wielkanocy (J 20, 11-18)

Rzekł do niej Jezus: «Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?» Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: «Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę». (Joh 20,11-18)

 

Wtorek w Oktawie Wielkanocy (Mt 28, 8-15)

… “ Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom.A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon.

(Mt 28, 8. 9)

 

Wielki Poniedziałek, (Jan 12,1-11)

 Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku. (Jan 12,3)

 

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego - Niedziela Wielkanocna - (J 20, 1-9)

“W pierwszym dniu tygodnia…” (J 20, 1)

” Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma…”. (Jan 20, 9)

 

WIGILIA PASCHALNA-C-(Łk 24,1-12)

“Wtedy zobaczyli, że kamień został odsunięty od grobu” (Łk 24, 1).

 Przestraszone kobiety, pochyliły twarze ku ziemi” (Łk 24, 5).

Lecz tamci rzekli do nich: “Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?”(Łk 24, 5)

 

WIELKI PIĄTEK;(Jan 18, 18,1-40.19,1-42)

Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?» (Jan 18,37+38)

“Wtedy Piłat kazał Jezusa ubiczować” (J 19, 1).

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

 (Jan 19,26+27)

 

Wielki Czwartek (Ostatnia Wieczerza) (J 13, 1-15)

 “Wiedząc, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie,  wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. Jan (13,3+4)

“Czy rozumiecie, co wam uczyniłem?“(Jan 13.12)

 

Środa Wielki Tydzień (Mt 26, 14-25)

Jezus odpowiedział: “Czy oddasz za mnie swoje życie? Amen, amen, powiadam wam: Zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz”. (Łk 22, 38)

 

Wtorek, Wielki Tydzień (J 13, 21-33.36-38)

Jezus odpowiedział: “Czy oddasz za mnie swoje życie? Amen, amen, powiadam wam: Zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz”. (Łk 22, 38)

 

Wielki Poniedziałek, (Jan 12,1-11)

 Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku. (Jan 12,3)

 

NIEDZIELA PALMOWA-C-(Łk 22, 14-23,56)

Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!» (Łk 22,19)

” Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. ” (Łk 22, 43).

” Lecz on zaprzeczył temu, mówiąc: «Nie znam Go, kobieto».” (Łk 22, 57).

 

Sobota, V tydzień Wielkiego Postu (Jan 11,45-57)

“(…)Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus miał umrzeć za naród, a nie tylko za naród, ale także, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno” 

(J 11, 51. 52).

 

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Piątek, V tydzień Wielkiego Postu (Jan 10,31-42)

“Choćbyście Mnie nie wierzyli, wierzcie Moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu».  (J 10, 38).

 

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Czwartek, V tydzień Wielkiego Postu (J 8, 51-59)

“W owych dniach Jezus rzekł do Żydów: ‘Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli kto zachowa Moje słowo, nie zazna śmierci na wieki” (J 8, 51).

 

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Środa, V tydzień Wielkiego Postu (Jan 8,31-42)

“I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (Jan 8,32)

 

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Wtorek, V tydzień Wielkiego Postu (Jan 8,21-30)

“A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną; nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba”. (Jan 8,29)

 

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Poniedziałek, V tydzień Wielkiego Postu (Jan 8,1-11)

… “Wtedy rzekł do niej Jezus: “Ja ciebie też nie potępiam. Idź i odtąd nie grzesz więcej!”. (J 8, 11)

 

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

V NIEDZIELA, Wielkiego Postu (Jan 8,1-11)

“Tym pytaniem chcieli Go wystawić na próbę, aby mieć powód do oskarżenia Go” (J 8, 6).

A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień». (Jan 8,7)

Jezus powiedział do niej: “Ja ciebie też nie potępiam. Idź i odtąd nie grzesz więcej!”. (J 8, 11)

 

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Sobota, IV tydzień Wielkiego Postu (Jan 7,40-53)

A wśród słuchających Go tłumów odezwały się głosy: «Ten prawdziwie jest prorokiem». 41 Inni mówili: «To jest Mesjasz». «Ale – mówili drudzy – czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei?» (Jan 7,40-41)

 

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Piątek, IV tydzień Wielkiego Postu (Jan 7,1-2.10.25-30)

 «Ja Go znam, bo od Niego jestem i On Mnie posłał».(Jan 7,29)

 

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Czwartek, IV tydzień Wielkiego Postu (Jan 5,31-47)

“A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie. ” (J 5, 40).

 

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Środa, IV tydzień Wielkiego Postu (Jan 5,17-30)

“Lecz Jezus im odpowiedział: «Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam» (Jan 5,17)

 

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Wtorek IV tydzień Wielkiego Postu (Jan 5,1-16)

“Wtedy rzekł do niego Jezus: “Wstań, weź swoje łoże i chodź”.   (J 5, 8)

 

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Poniedziałek, IV tydzień Wielkiego Postu (J 4, 43-54)

 A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek.(Łk 15,14)

“Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola żeby pasł świnie.(Łk 15,15)

Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go.(Łk 15, 20).

 

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - C - LAETARE – C – (ŁK 5, 1-3.11-32)

 A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek.(Łk 15,14)

“Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola żeby pasł świnie.(Łk 15,15)

Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go.(Łk 15, 20).

 

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Sobota III tydzień Wielkiego Postu (Łk 18, 9-14)

“Ale celnik stał z tyłu, nie śmiał nawet podnieść oczu ku niebu, lecz bijąc się w piersi, modlił się: ‘Boże, bądź miłosierny dla mnie, grzesznika!’”. (Łk 18, 13)

 

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO (Łk 1, 26-38)

Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. (Łk 1,31)

 

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

III Niedziela Wielkiego Postu - C - (Łk 13, 1-9)

… “Wszyscy tak samo zginiecie, jeśli się nie nawrócicie”  (Łk 13, 3).

 

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA MATKI BOŻEJ MARYI (MT 1, 16.18-21.24)

“Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć Maryi za żonę” (Mt 1, 20).

“Gdy Józef się obudził, uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański”  (Mt 1, 24).

 

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Czwartek, II tydzień Wielkiego Postu

Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. (Łk 16,19)

 

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Środa II tydzień Wielkiego Postu (Mt 20, 17-28)

“Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.” (Mt 20,28)

 

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Piątek II tydzień Wielkiego Postu (Mt 21, 33-43.45)

“Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili.” (Mt 21, 39)

 

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Wtorek, II tydzień Wielkiego Postu (Mt 23, 1-12)

“Wszystko, co czynią, czynią tylko po to, aby ludzie widzieli (…).” (Mt 23, 5)

 

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Poniedziałek, II tydzień Wielkiego Postu (Łk 6,36-38)

“Bądźcie miłosierni, tak jak Ojciec wasz jest miłosierny!”       (Łk 6, 36)

 

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

II Niedziela Wielkiego Postu - C - (Łk 9, 28-36)

Piotr powiedział do Jezusa: “Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Zbudujemy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza” (Łk 9, 33).
 

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.