Echo Boga FIAT

"W owych dniach Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, kto mówi do mnie: Panie! Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz tylko ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie" (Mt 7,21). Czułam się bardzo smutna i prawie bez mojego słodkiego Jezusa. Jakim ciężkim męczeństwem jest to opuszczenie!...

Więcej
  • 1 grudnia, 2022

21 W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. 22 Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim...

Więcej
  • 29 listopada, 2022