Święto Świętych Cyryla i Metodego, patronów Europy