Księga Nieba (tom 12)

  • 10 listopada, 2022
  • 0 Comments

Związek między duszą a Bogiem nigdy się nie kończy. Dusza musi skopiować w sobie wewnętrzne życie Jezusa

Kiedy dusza wtapia się we Mnie, powtarza to, co Ja uczyniłem i co nadal czynię. Ale jaka będzie radość tych dusz, które przeżyły we Mnie swoje życie, obejmując wraz ze Mną wszystkie stworzenia i wszystkie zadośćuczynienia, kiedy będą ze Mną w Niebie? Będą nadal prowadzić swoje życie we Mnie. Kiedy stworzenia będą rozmyślać lub obrażać Mnie swoimi myślami, one będą rozbrzmiewać w ich umysłach i nadal będą dawać Mi zadośćuczynienie, które dawały Mi na ziemi. Będą razem ze Mną honorowymi strażnikami przed boskim Tronem i kiedy stworzenia będą Mnie obrażać na ziemi, one będą dokonywać w Niebie czynów przeciwstawnych. Będą czuwać nad moim Tronem i zajmą honorowe miejsce. To one zrozumieją Mnie najbardziej i będą najbardziej
chwalebne. Cała ich chwała będzie wtopiona w moją chwałę, a moja chwała w ich chwałę. Niech więc twoje życie na ziemi będzie całkowicie wtopione w moje życie. Nie dokonuj czynu, który nie przeniknąłby we Mnie. Za każdym razem, kiedy będziesz się wtapiać we Mnie, Ja wleję w ciebie nową łaskę i nowe światło i będę czujnym strażnikiem twojego serca, aby oddalić od ciebie wszelki ślad grzechu. Będę cię strzegł jak własne Człowieczeństwo i rozkażę aniołom, aby zrobili dla ciebie koronę, a w ten sposób będziesz chroniona od wszystkiego i od wszystkich.