Pisma Luizy

``Powiedzcie ludowi: Królestwo Boże jest blisko was`` (Łk 10, 9) Księga Nieba

Księga Nieba (tom 11)
Jezus zaś rzekł: “Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu?” (Łukasz 17,17)
Kiedy Wola Boża działa w duszy
Dołóżcie wszelkich starań, aby wejść przez ciasną bramę
Ten, kto czyni Wolę Bożą, działa w Boskiej Woli. Wola Boża jest świętością świętości.
Poranna Jutrznia w Bożej Woli
Wiara to Bóg